สินค้าทั้งหมด

สินค้าทั้งหมด


COX Expectorant

ยกลัง 1750 บาท COX Expectorant ละลายเสมหะ ทำให้เสมหะถูกขับออกได้ง่าย บรรเทาอาการไอ เด็กอายุ 2-6 ปี 1/2 ช้อนชา เด็กอายุ 6-12 ปี 1 ช้อนชา ผู้ใหญ่ 1-2 ...

40฿

DIPHENYL EXPECTORANT SYRUP

ยกลัง 3,350 DIPHENYL EXPECTORANT SYRUP ละลายเสมหะ ทำให้เสมหะถูกขับออกได้ง่าย บรรเทาอาการไอ เด็กอายุ 2-6 ปี 1/2 ช้อนชา เด็กอายุ 6-12 ปี 1 ช้อนชา ผู้ใ...

70฿

DATISSIN คอสั้น

ราคายกลัง 3,450 DATISSIN ละลายเสมหะ ทำให้เสมหะถูกขับออกได้ง่าย บรรเทาอาการไอเด็กอายุ 2-6 ปี 1/2 ช้อนชาเด็กอายุ 6-12 ปี 1 ช้อนชาผู้ใหญ่ 1-2 ช้อนชาคำเตื...

70฿

สินค้าจัดโปร DATISSIN

ราคายกลัง 3,250 DATISSIN ละลายเสมหะ ทำให้เสมหะถูกขับออกได้ง่าย บรรเทาอาการไอเด็กอายุ 2-6 ปี 1/2 ช้อนชาเด็กอายุ 6-12 ปี 1 ช้อนชาผู้ใหญ่ 1-2 ช้อนชาคำเตื...

90฿ เหลือ 80฿

COTUSS SYRUP

ยกลัง 3,450 COTUSS SYRUP ละลายเสมหะ ทำให้เสมหะถูกขับออกได้ง่าย บรรเทาอาการไอเด็กอายุ 2-6 ปี 1/2 ช้อนชาเด็กอายุ 6-12 ปี 1 ช้อนชาผู้ใหญ่ 1-2 ช้อนชาคำเต...

70฿

ALLERGIN SYRUP

ยกลัง 3,500 ALLERGIN SYRUP ละลายเสมหะ ทำให้เสมหะถูกขับออกได้ง่าย บรรเทาอาการไอเด็กอายุ 2-6 ปี 1/2 ช้อนชาเด็กอายุ 6-12 ปี 1 ช้อนชาผู้ใหญ่ 1-2 ช้อนชาคำเ...

80฿

PYRAHIST SYRUP

ยกลัง 1,500 PYRAHIST SYRUP ละลายเสมหะ ทำให้เสมหะถูกขับออกได้ง่าย บรรเทาอาการไอเด็กอายุ 2-6 ปี 1/2 ช้อนชาเด็กอายุ 6-12 ปี 1 ช้อนชาผู้ใหญ่ 1-2 ช้อนชาคำเ...

60฿ เหลือ 50฿

TOM THAI

1 ลัง 50 ขวด / ขวดล่ะ 180 / ยกลัง 9,000TOM THAI ORIGINAL

299฿ เหลือ 250฿

Scroll to Top